संपर्क

आपला संदेश पाठवा

त्वरित संपर्क साधा

आपल्यातील दानशूरपणा आमच्यापर्यंत पोहोचू द्या.

  • पत्ता : लोकमंगल फाऊंडेशन
    १३-अ, सह्याद्री नगर, जुन्या होटगी नाक्याजवळ, विकास नगर, सोलापूर - ४१३००३
  • फोन : (०२१७) २३ २२ ४८० | ९०२८७७५५९०
  • ई-मेल : lokmangalgroups@gmail.com

आपणही एक आधारस्तंभ बना.